Användaravtal

Version 1.0 | 2017-06-01

Välkommen till Pej – vi är jätteglada att du är här! För allas trevnad har vi skapat detta Användaravtal. Det är viktigt att du läser igenom detta så att du vet vilka rättigheter och skyldigheter du har – både som köpare och som säljare.

Inledning

Detta dokument, tillsammans med vår Sekretesspolicy som hänvisas till nedan, utgör vårt Användaravtal. De innehåller de villkor enligt vilka vi ger dig tillgång till Pej (“tjänst”, ”tjänsten”). Du godkänner avtalet genom att använda tjänsten. Samtycker du inte till villkoren får du inte heller använda tjänsten. Du ingår avtal med Luckan AB (Adress: Luckan, Minc, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö; Organisationsnummer: 559046-7873; “oss”, “vi”, “våra”, “vår” respektive “vårt”), vilka tillhandahåller Pej.

När du godkänner detta Användaravtal godkänner du även vår Sekretesspolicy. Denna ska alltså ses som en del av detta avtal.

Sekretesspolicy

Vår Sekretesspolicy reglerar vad som kommer hända med dina personliga uppgifter: till exempel vilka som sparas, hur de lagras, och hur vi kan komma att använda dem för att bland annat skapa en ännu bättre köpupplevelse för dig. Vi rekommenderar verkligen att du läser den, så att du kan känna dig trygg när du använder Pej (Läs mer här).

Vad är Pej?

Pej är en plattform som syftar till att underlätta kontakten mellan säljare och befintliga respektive potentiella köpare. Vi gör det möjligt för säljare att marknadsföra och sälja sina produkter via Pej och för kunder att enkelt hitta dem. Vi är inte ansvarig för någonting som säljs eller marknadsförs på dess plattform.

Uppstår det problem i relationen mellan säljare och köpare vill vi naturligtvis hjälpa till så långt som möjligt – vårt mål är att alla transaktioner ska vara smärtfria och att alla användare, både säljare och köpare, ska vara nöjda. Med detta sagt har vi dock ingen möjlighet att granska vad som läggs upp på Pej. Vi har till exempel ingen möjlighet att kontrollera och kan inte garantera att innehållet i de annonser som läggs upp på Pej verkligen existerar eller är korrekt, är lagligt eller säkert att använda, eller håller viss kvalitet och pris. Vi garanterar inte heller på något sätt att säljarna har rätt att sälja en viss vara, att annonser och omdömen är sanningsenliga, eller att parterna kommer genomföra en transaktion eller retur. Kort sagt har vi inget ansvar för någonting som användarna lägger upp på Pej.

Ditt konto

För att kunna använda vår fullständiga tjänst måste du först registrera ett konto. Dessa regler gäller för ditt konto:

 1. Du måste vara 18 år eller äldre för att använda Pej.
 2. Var ärlig och snäll. Den information du fyller i, uppger, måste vara korrekt, och du får inte använda felaktig information eller utge dig för att vara en annan person eller ett annat företag. Det användarnamn du väljer får inte vara kränkande, utgöra hets mot folkgrupp, eller innebära intrång i någons immaterialrättsliga rättigheter.
 3. Du är ansvarig för ditt konto. Personen vars betalnings-/faktureringsinformation är registrerad på kontot kommer att vara ansvarig vid en eventuell transaktion, så vi råder dig att inte dela med dig av dina kontouppgifter till någon du inte litar på. Därför är det också viktigt att du väljer ett bra lösenord, och att du skyddar ditt konto. Du som användare ansvarar för att meddela oss vid misstankar rörande säkerhet för ditt konto.

Om du registrerar dig som säljare på Pej bekräftar du att du har befogenhet och behörighet att företräda näringsidkaren, och binda denne till detta avtal.

Innehåll

All information som du publicerar genom att använda Pej kallas ”ditt innehåll”. Detta kan vara, men är inte begränsat till användaruppgifter, fotografier och bilder, texter, video, data, teknik, koncept och idéer. Vi har rätt, men ingen skyldighet, att använda detta innehåll för kommersiella syften. Se även vår Sekretesspolicy (Läs mer här).

Genom ditt användande av Pej upplåter du åt oss en rätt att använda, reproducera, ändra, kopiera, överföra, allmänt tillgängliggöra och/eller framföra ditt innehåll på sådant sätt, och i de kanaler och områden som vi önskar. Med undantag för vad som följer av vår Sekretesspolicy och tvingande lag är denna rätt för oss helt obegränsad, oåterkallelig, global, evig och både fullt upplåtbar och fullt överlåtbar. Denna rätt omfattar även eventuella ideella rättigheter till innehållet.

Detta låter kanske väldigt mycket, men det är nödvändigt för att Pej ska fungera optimalt. Det innebär exempelvis att du ger oss rätt att visa dina bilder i konsumenternas flöden, att vi kan ändra storleken på dina bilder så att de ser bra ut även i mobilen, och att vi kan använda ditt foto för att visa som ett gott exempel på vilka fina varor som finns till salu på Pej

Om du märker att någon annan användare utan ditt samtycke har publicerat material som du äger de immaterialrättsliga rättigheterna till ber vi dig att genast kontakta oss, se kontaktuppgifter längst ner. Om vi märker att du har publicerat material som någon annan äger rättigheterna till kommer vi ta bort det.

Genom att godkänna detta avtal ansvarar och lovar du som användare också att du inte kommer publicera innehåll som på något sätt strider mot lag, utgör hets mot folkgrupp, är vilseledande eller på annat sätt kan anses kränkande eller inte är förenlig med god affärssed.

När du använder Pej

När du använder Pej finns det en del förhållningsregler du måste följa.

Använd inte Pej för att bryta mot lagen. När du använder vår tjänst får du alltså inte kringgå eller bryta mot lagar eller våra avtal, policyer eller villkor. Du får inte heller på annat sätt göra intrång i tredje mans immateriella och övriga rättigheter.

Följ god affärssed och uppförande. Du får inte i något sammanhang publicera eller använda felaktiga eller kränkande information eller uppgifter, eller manipulera priser och andras annonser. Du får inte heller använda Pej för att skicka sådana meddelanden som skräppost, spam eller pyramidspel. Det är inte heller tillåtet att utan samtycke samla in information om andra användare. Du får inte heller använda tjänsten om du inte får ingå bindande avtal – detta gäller till exempel dig som är under 18 år.

Stjäl inte. Du får inte kopiera, ändra eller på något sätt använda material eller innehåll från Pej (bland annat, men inte begränsat till bilder och texter) eller rättigheter som tillhör oss eller tredje part. Detta innebär bland annat att du inte får kopiera, ändra, reproducera eller publicera innehåll taget från Pej, utan att få uttryckligt och skriftligt samtycke från oss. Det är naturligtvis inte heller tillåtet att sälja eller licensiera vår tjänst, eller information därifrån.

Försök inte förstöra för våra system. Detta innebär att du inte får använda dig av teknik som kan skada Pej, våra intressen eller tillgångar. Du får heller inte använda dig av automatiserade metoder för att få tillgång till vår tjänst.

Var ärlig med vem du är. Du får alltså inte registrera ett konto med felaktiga eller falska uppgifter. Du får inte heller varken överlåta ditt konto till en annan person utan vårt samtycke, eller tillåta att någon annan använder det. Till sist är det inte tillåtet att fara med osanning.

Missbruk och uppsägning

Vi har rätt att vidta vilka åtgärder som helst (bland annat, men inte begränsat till: stänga av konton och tjänster, begränsa användning, ta bort annonser och meddelanden) med ditt konto och den information och det material som finns tillgängligt där, om vi anser att en eller flera av följande punkter är uppfyllda:

 • du har brutit mot lagen, detta Användaravtal eller syftet med detta Användaravtal;
 • du har kränkt våra anställda, användare, eller tredje man;
 • du har gjort intrång i våra eller tredje mans rättigheter;
 • du har orsakat problem för oss eller våra användare, eller skapat risk för skadeståndsskyldighet;
 • vi kan inte bekräfta att den information du har tillhandahållit oss, antingen direkt eller via vår tjänst, stämmer; eller
 • du har inte betalat eventuella avgifter inom angiven tid.

Vi får dock närsomhelst välja att ha överseende med användares missbruk av tjänsten, och istället vidta de åtgärder vi finner lämpliga.

Du har själv rätt att avsluta ditt konto hos oss när du vill. Detta kommer dock inte påverka vår rätt till den information du har publicerat, och om du fortfarande har innestående fakturor är du fortsatt betalningsskyldig.

Köp

Vid köp träffas ett separat avtal mellan säljare och köpare. När du köper eller säljer föremål på Pej slussas du vidare till en utomstående betalningsleverantör, som i sin tur erbjuder dig olika betalningssätt. Dessa betalningsleverantörer, och betalningssätt, kan närsomhelst komma att ändras. Om du väljer att köpa eller sälja någonting via Pej kommer du ingå ett separat avtal med betalningsleverantören.

Fel, frågor eller problem som uppkommer till följd av köpet ska hanteras av nämnda säljare eller leverantör av betalningstjänster, och inte av oss. Du bör därför direkt ta kontakt med dem om du har några frågor. Vi är därmed inte ansvarig för tillexempel förseningar, fel i varan, betalning eller annat som uppstått på grund av problem relaterat till föremål som erbjudits till försäljning på Pej.

Användning av Pej som köpare

Förutom de regler som gäller generellt för användare av Pej lovar du som köpare att alltid betala för de varor som du köpt, om inte något uppenbart och väsentligt fel förelagt i objektbeskrivningen eller du inte kan få kontakt med säljaren.

Villkor för köp

När du köper varor som annonseras på Pej samtycker du till att följa alla regler för köpare enligt detta Användaravtal. När du ingår köpeavtal gäller även följande:

 • Du ansvarar för att läsa hela annonsen och objektbeskrivningen innan du väljer att köpa varan.
 • När du köper en vara ingår du ett bindande avtal med säljaren – du måste alltså fullfölja din del av avtalet, såsom till exempel betalning.
 • För att du ska kunna genomföra betalningen krävs det dels att du ingår ett särskilt avtal med en betalningsleverantör, dels att du godkänner de villkor som gäller för det betalningssätt du valt.

Ansvar

Utöver vad som i övrigt följer av våra avtal, policyer och villkor ansvarar vi inte då skador direkt eller indirekt orsakas av någon av följande anledningar:

 • Din användning av tjänsten, eller att du inte kunnat använda tjänsten. Detta gäller även om det har varit förseningar eller avbrott i vår tjänst, om du har blivit avstängd eller blivit berörd av annan åtgärd (exempelvis borttagen annons) vidtagen av oss på grund av brott mot detta Användaravtal, eller om virus/annan skadlig mjukvara har spridits på grund av användning av eller länkning till tjänsten.
 • Pej agerande. Vi har alltså inget ansvar för eventuell vägledning gällande exempelvis prissättning. Detsamma gäller visningstiden för din annons, och om du måste ändra någonting i din näringsverksamhet på grund av uppdatering av detta Användaravtal eller policyer.
 • Övriga parter. Vi är inte ansvariga för andra användares beteenden, innehåll eller passivitet, eller om varor som sålts via Pej orsakat skador. Vi är inte heller ansvariga för intrång eller påstådda intrång i tredje mans immateriella rättigheter.
 • Det är även du som användare som helt och fullt ansvarar för att du inte ska bryta mot lagen eller mot detta Användaravtal. Sker ändå sådana brott har vi inget som helst ansvar. Detsamma gäller om en användare har använt sig av felaktiga uppgifter.
 • Vi, våra företrädare, ombud och anställda, ska inte i något fall vara ansvariga gentemot användaren eller tredje part, för indirekta skador såsom till exempel förlust eller avbrott i näringsverksamhet, utebliven vinst eller uteblivna affärstillfällen, förlorat anseende, förlust av data, eller övriga skador som inte orsakats uppsåtligen eller av grov vårdslöshet.

Ersättning och skadeståndsansvar

Om vi ådrar sig några kostnader eller förluster på grund av att du har brutit mot detta Användaravtal åtar du dig att ersätta oss fullt ut för dessa, inklusive rimliga kostnader för juridiska tjänster.

Tvingande lag

Detta Användaravtal avser inte att på något sätt begränsa våra skyldigheter som följer av tvingande lag. Detta gäller bland annat konsumenters särskilda rättigheter.

Tvistelösning

Uppstår det en tvist mellan dig och oss rekommenderar vi att du först tar kontakt med oss, så att vi kan försöka komma fram till en lösning. Det är dock alltid svensk lag som gäller för frågor och tvister som uppstår på grund av detta Användaravtal, och, om du inte är konsument, kommer Lunds tingsrätt vara första instans.

Skulle någon bestämmelse, eller del av bestämmelse, i detta Användaravtal visa sig vara ogiltig ska detta inte påverka övriga bestämmelser.

Vi har rätt att närsomhelst överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt detta Användaravtal, utan att på förhand inhämta ditt uttryckliga samtycke.

Uppdatering av avtal

Vi har rätt att ändra och uppdatera detta avtal. Vi kommer då antingen skicka det via e-post eller publicera det på vår hemsida. Därefter tar det 30 dagar innan de börjar gälla. Genom att använda vår tjänst godkänner du våra ändringar. Detta avtal ersätter avtal med tidigare datum.

För tydlighetens skull vill vi även klargöra att du genom detta Användaravtal endast får tillgång till vår tjänst. Du blir inte på något sätt vår partner, franchisetagare eller liknande.

När du har godkänt detta Användaravtal får du direkt tillgång till vår tjänst. Du samtycker därmed till att du inte har rätt att ångra detta avtal enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler efter att du har fått tillgång till tjänsten.

Kontakt

Hör gärna av dig om du har tips, tankar och/eller synpunkter rörande detta Användaravtal. Tillsammans kan vi säkert göra de ännu bättre! Våra kontaktuppgifter är: